Quality
Experience
Integrity

Referanser

About

We supply Special Steels according to the most challenging and demanding specifications at reasonable prices and delivery times. We take care of all processes from you order until the material is delivered at your destination.

Prosessmetall holds a strong name and has been in the business for 25 years. Together with our well renowned European manufacturers we offer high quality steel products in almost any material. Carbon and Alloy Steel, Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Special Metals, Nickel Alloys and Titanium is delivered in almost any size, dimension and product form.

Several of the major players in the Subsea Industry and their sub-suppliers get material from Prosessmetall. Therefore you find material from Prosessmetall in most of the major Norwegian oilfields and many oilfields in Europe, America, Asia, Africa and Australia. We also supply materials to other sectors with special material demands such as Maritime Industry and Process Industry.

Om Oss

Prosessmetall er lagerholder og leverandør av rustfritt stål og spesialmetall. Vi leverer spesialstål etter de mest utfordrende og krevende materialspesifikasjoner til fornuftige priser og leveringstider. Vi tar oss av alle prosesser fra bestilling frem til materialet er levert med komplett dokumentasjon.

Prosessmetall har vært i bransjen i 30 år og har gjennom å levere kvalitet over tid opparbeidet seg et navn som for mange er synonymt med god kvalitet og pålitelighet. Sammen med våre kvalifiserte leverandører tilbyr vi kvalitetsstål i de fleste materialgrader og dimensjoner. Karbonstål/lavlegert, Rustfritt, Syrefast, Duplex, Super Duplex Nikkellegeringer og Titan leveres i de fleste dimensjoner og formater.

Norsk industri har de siste tiårene vært mye rettet inn mot Olje / Gass og Subsea segmentet. Flere av de store aktørene og deres underleverandører får materialer fra Prosessmetall. Dermed finner du materialer fra Prosessmetall på de fleste store norske oljefeltene, samt oljefelt i Europa, Amerika, Afrika, Asia og Australia.

Fiskeri og Havbruk er en interessant næring som har nytt stor vekst i flere år. Vi har fulgt næringen over tid og dette markedssegmentet tar ut en stadig større andel av varene fra Prosessmetall.  Prosessmetall leverer også materialer til maritim industri, tradisjonell landbasert industri, kjemi/prosess industri, smelteverk, vannkraft, næringsmiddel, forskningsmiljøer samt bygg og anlegg.

Team

  • Jarle Fred Arnesen

  • Sales Manager
   Email: arnesen@prosessmetall.no
   +47 454 22 788

  • Morten Kr. Off

  • Technical Manager
   E-mail: off@prosessmetall.no
   +47 958 39 130

  • Bjørn A. Gjelseng

  • Managing Director
   E-mail: gjelseng@prosessmetall.no
   +47 954 65 024

  • Roy Godvik

  • Warehouse and Logistics Manager
   E-mail: godvik@prosessmetall.no
   +47 482 61 939

Kontakt

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form