Kvalitet

Kvalitet

Vi leverer daglig materialer produsert, testet og dokumentert etter de mest krevende spesifikasjonene i bransjen. Rett kvalitet sikres gjennom tester, inspeksjoner og kvalitetskontroller som utføres før varene leveres til kunden.

Samarbeid med klasseselskaper som DNV GL, Lloyd’s Register, Berau Veritas, ABS og TUV er etablert slik at uavhengige tredjepartsinspeksjoner kan utføres om kunden krever dette. Eventuelle kvalitetsavvik skal alltid oppdages før varene når frem til kunden.

Prosessmetalls kvalitetssystem er sertifisert til ISO 9001 og alle ordrer leveres i henhold til dette. Kvalitet og leveringssikkerhet monitorers og måles kontinuerlig. Kunden skal alltid føle seg sikker på at det blir levert rett kvalitet til rett tid når bestillinger blir plassert hos Prosessmetall.

NORSOK

Som mangeårig leverandør til Olje og Gassrelatert industri er vi selvsagt svært godt kjent med de skav som stilles til materialer gjennom NORSOK M-630 og kvalifisering av produsenter gjennom NORSOK M-650. Våre produsenter er kvalifisert til NORSOK M-650 på materialer som Duplex, Super Duplex, 6Mo og Titan.
Vi er gjerne involvert i prosessene i forbindelse med kvalifisering og re-kvalifisering i henhold til NORSOK.

Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS er viktig både internt i Prosessmetall så vel som hos våre underleverandører. Vi følger våre produsenter svært tett og helse, sikkerhet og milø er punkter somjevnlig blir satt på agendaen. Våre produsenter er også kvalifisert etter OHSAS 18001 og ISO 14001.

Dokumentasjon

Kravene til dokumentasjon på leveranser til Subsea segmentet er omfattende og går langt forbi et vanlig materialsertifikat. Vi har utviklet et system for dokumenthåndtering som sikrer at alle krav til dokumentasjon blir implementert og sikrer oppfølging og status på dokumentasjon frem til varene er levert og dokumentert.

Prosessmetall leverer spesialstål etter de mest utfordrende og krevende materialspesifikasjoner, med kort leveringstid og 100% fornøydhetsgaranti.

Våre produkterKontakt oss