Bransjer

Grønn energi

Fornybar grønn energi er i vinden som aldri før. Vannkraft har lange tradisjoner i Norge. Til denne bransjen leverer vi blant annet smidde løperhjul (pelton runners) til turbiner, samt rør og rørdeler til vannledninger. Til vindkraft leverer vi typisk smigods til turbinakslinger og gir ringer.

Fiskeri og havbruk

Fiskeri og Havbruk er en interessant næring som har hatt stor vekst i flere år. Vi har fulgt næringen over tid og dette markedssegmentet tar ut en stadig større andel av varene fra Prosessmetall. Vi leverer blant annet rør, rørdeler og endebunner for transportsystemer til levende fisk, profiler for bygging av strukturer, plater og perforerte plater. Vi er opptatt av dyrevelferd. Det er strenge krav til rørene så fisken ikke skader seg på veien.

Generell industri

Norge har en del kjemisk industri, prosessindustri, treforedling og smelteverksindustri. Felles for disse er komplekse anlegg med stor slitasje, og behov for utskifting av deler med jevne mellomrom. Her brukes det en rekke forskjellige mer eller mindre eksotiske materialer, som vi leverer. Både smidde emner, stangstål, profiler, plater, perforerte plater, rør flenser og fittings samt special items.

Olje og gass

Til Olje og gass leverer vi spesialkomponenter i rustfritt stål, spesialstål, spesialmetall eller titan. Ofte er det krav om at kritiske komponenter er individuelt smidde (“forged to shape”), så nær ferdigmål som mulig. Det er spesielle krav til hvordan materialet produseres, hvordan det testes og hvordan det sertifiseres/dokumenteres. Dette er vårt spesialområde og vi kan levere til prosjekter hvor det er nødvendig at produktene er godt testet og holder mål. Videre leverer vi standardvarer som stangstål, plater, profiler, perforerte plater rør, flenser, endebunner og rørdeler.

Bygg og anlegg

Spennende bransje som bruker mye stål. Vi leverer plater og perforerte plater for fasade og utsmykning, rør til håndløpere/rekkverk, profiler i rustfrie materialer for bygging av strukturer og rustfritt armeringsstål.

Maritim industri

Til maritim industri kan vi levere materialer til smidde eller valsede propellakslinger og forskjellige motordeler, scrubbere samt rør til varmevekslere, kjemikalietanker og LNG skip.

Vann og avløp (VA)

Kommunal sektor i Norge har de siste tiårene bygd og oppgradert mange anlegg for behandling og rensing av både drikkevann og avløpsvann. Ut fra et ønske om lang holdbarhet og lite behov for vedlikehold, bør rustfrie materialer velges i slike prosjekter. Til dette leverer vi rør, rørdeler, plater og perforerte plater i rustfrie materialer.

Prosessmetall leverer spesialstål etter de mest utfordrende og krevende materialspesifikasjoner, med kort leveringstid og 100% fornøydhetsgaranti.

Våre produkterKontakt oss