Produkter

Vi leverer spesialstål fra lager og nyproduksjon i mange formater og materialer. I tillegg til å levere standard materialer og formater fortsetter vårt leveringsprogram der andre slutter. Kontakt oss om du har spesifikke krav til materialer, dokumentasjon, egenskaper, form og format.